ΟΜΙΛΕΑ

(OMILEA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.omilaia.gr
  • E-Mail: info@omilaia.gr
  • Τηλέφωνο: 2236061023
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου
  • Πόλη: Γαρδίκι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 03