ΟΛΥΜΠΟΣ

(OLYMPOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: olymposapartments@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 22440-43029
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Γενναδίου
  • Πόλη: Γεννάδι
  • Διεύθυνση: ΓΕΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 851 09