ΟΛΙΖΩΝ

(OLIZON)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 55
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

 • E-Mail: olizon-m@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 24230-65236
 • Αριθμός Φαξ: 24230-65236
 • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μηλίνης
 • Πόλη: Μηλίνα
 • Διεύθυνση: ΜΗΛΙΝΑ ΠΗΛΙΟΥ
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 13

Παροχές Κάμπινγκ

 • Ανταλλακτήριο συναλλάγματος
 • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
 • Μηχανικά πλυντήρια
 • Σκίαση
 • Ταχυδρομείο
 • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
 • Κάμπινγκ γκάζ
 • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
 • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
 • Ράμπα σκαφών
 • Πρώτες βοήθειες