ΟΛΙΒ ΓΚΡΟΟΥΒ ΣΟΥΙΤΣ

(OLIVE GROVE SUITES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: corfuolivegrove@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μοραΐτικων
  • Πόλη: Μοραΐτικα
  • Διεύθυνση: ΕΠΑΡ. ΟΔ. ΠΟΝΤΗΣ ΜΕΣΟΓΓΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 49084