ΝΟΤΟΣ

(NOTOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@notoshotelmalia.com
  • Τηλέφωνο: 28970-33628
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2897-031819
  • Εναλλακτικό Φαξ: 2897-033666
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μαλίων
  • Πόλη: Μάλια
  • Διεύθυνση: ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 700 07