ΝΟΣΤΑ

(NOSTA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: gsellas@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 2663770728
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σιδαρίου
  • Πόλη: Σιδάρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 490 81