ΝΙΚΟΣ

(NIKOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 23740-61524
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2374-061524
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πευκοχωρίου
  • Πόλη: Πευκοχώρι
  • Διεύθυνση: ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 630 85