ΝΑΠΟΛΕΩΝ

(NAPOLEON)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: jg1@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 22270-71148
  • Τηλέφωνο 2: 22270-71149
  • Αριθμός Φαξ: 2227071592
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Ροβιών
  • Πόλη: Ροβιές
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 340 05