ΝΑΝΤΙΑ

(NADIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22350-22365
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2235-022365
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
  • Πόλη: Καμένα Βούρλα
  • Διεύθυνση: ΚΑΚΟΥΡΙ 3
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 08