ΜΥΣΤΙΚ ΣΟΥΙΤΕΣ

(MYSTIQUE SUITES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@mystique.gr
  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Οίας
  • Πόλη: Οία
  • Διεύθυνση: ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 847 00