ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΑΡΑΔΕΣ

(MUNICIPAL CAMPING VARADES)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 105
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
  • Πρώτες βοήθειες