ΜΟΡΧΕΛΛΕΣ

(MORHELLES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: e.vasdekis@php.gov.gr
  • Τηλέφωνο: 6977230067
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Βίτσης
  • Πόλη: Βίτσα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 455 00