ΜΗΛΟΣ ΣΙ ΡΙΖΟΡΤ

(MILOS SEA RESORT)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες