ΜΙΣΕΛΙΝΟ ΜΠΕΪ

(MICHELINO BAY)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@michelinobay.com
  • Τηλέφωνο: 2310475921
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου
  • Πόλη: Παλιούρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 63085