ΜΕΤΡΟΠΟΛ

(METROPOLE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: manfou@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 28250-61750
  • Αριθμός Φαξ: 28250-61752
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως
  • Πόλη: Γεωργιούπολη
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 730 07