ΜΕΡΤΙΖΑ

(MERTIZA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@mertiza.com
  • Τηλέφωνο: 28420-51208
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μύρτου
  • Πόλη: Μύρτος
  • Διεύθυνση: ΜΥΡΤΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 720 56