ΑΚΤΗ ΜΕΝΕΣ

(MENES BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@meneshotel.com
  • Τηλέφωνο: 2645095493
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου
  • Πόλη: Δεσίμι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 31100