ΜΕΛΑΝΘΗ

(MELANTHI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.melanthi.gr
  • E-Mail: info@melanthi.gr
  • Τηλέφωνο: 24280-99977
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6948062297
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσης
  • Πόλη: Μακρινίτσα
  • Διεύθυνση: ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 11