ΜΑΤΑΛΑ

(MATALA)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 100
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

Παροχές Κάμπινγκ

  • Ανταλλακτήριο συναλλάγματος
  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Ταχυδρομείο
  • Αποχέτευση αυτοκινούμενων
  • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
  • Κοινόχρηστη κουζίνα
  • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
  • Πρώτες βοήθειες