ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

(MARIA'S ESTATE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.maria-villas.gr
  • E-Mail: infomarias@maria-villas.gr
  • Τηλέφωνο: 28210-68888
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Βουλγάρω
  • Πόλη: Βουλγάρω
  • Διεύθυνση: ΚΑΤΟΧΩΡΙ-ΒΟΥΛΓΑΡΩ ΧΑΝΙΩΝ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 730 10