ΚΟΛΠΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΙ

(MALIA BAY II)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες