ΛΙΒΡΙΧΙΟ

(LIVRIHIO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22330-91663
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αρκίτσας
  • Πόλη: Αρκίτσα
  • Διεύθυνση: ΛΙΒΡΙΧΙΟ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 352 00