ΛΗΔΑ

(LIDA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22350-22267
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2235-022267
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
  • Πόλη: Καμένα Βούρλα
  • Διεύθυνση: ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 3
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 08