ΛΑΑΣ

(LAAS)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 90
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

 • Ιστοσελίδα: www.batis-sa.gr
 • E-Mail: info@batis-sa.gr
 • Τηλέφωνο: 2510-245918
 • Τηλέφωνο 2: 2510-243181
 • Αριθμός Φαξ: 2510-245690
 • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καβάλας
 • Πόλη: Καβάλα
 • Διεύθυνση: 4 ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝ
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: 655 00

Παροχές Κάμπινγκ

 • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
 • Σκίαση
 • Αθλοπαιδιές
 • Ταχυδρομείο
 • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
 • Κάμπινγκ γκάζ
 • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
 • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
 • Πρώτες βοήθειες