ΚΥΡΙΔΗΣ ΙΙ

(KYRIDIS II)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.hotelkiridis.gr
  • E-Mail: hotelkiridis@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 25310-73250
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής
  • Πόλη: Κομοτηνή
  • Διεύθυνση: Λ.ΣΟΦΟΥ & Ρ.ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 691 00