ΚΥΝΙΣΚΑ ΠΑΛΛΑΣ

(KYNISKA PALACE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες