ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

(KONSTANTINOU & ELENIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: m_tsouri@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 26530-71328
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Μονοδενδρίου
  • Πόλη: Μονοδένδρι
  • Διεύθυνση: ΜΟΝΟΔΕΝΤΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 440 07