ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ

(KARYATIDES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22440-22965
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου
  • Πόλη: Αρχάγγελος
  • Διεύθυνση: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 851 02