ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

(KARPATHOS VILLAGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες