ΑΚΤΗ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ

(KALLISTON BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες