ΚΑΛΛΙΣΤΗ

(KALLISTI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες