ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΙΝΝ

(KALIMERA INN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες