ΑΚΤΗ ΚΑΛΗΔΩΝ

(KALIDON BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@kalidon.gr
  • Τηλέφωνο: 22730-92605
  • Αριθμός Φαξ: 22730-92608
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου
  • Πόλη: Κοκκάρι
  • Διεύθυνση: ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 831 00