ΚΑΛΑΝΤΑΡΕ

(KALADARE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: villa.kaladare@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 28340-23110
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης
  • Πόλη: Ρέθυμνο
  • Διεύθυνση: ΚΑΛΑΝΤΑΡΕ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 740 52