ΙΠΑΝΕΜΑ

(IPANEMA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: ipanemahotelkos@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 22420-69255
  • Τηλέφωνο 2: 2242069255
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6948532337
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού
  • Πόλη: Τιγκάκι
  • Διεύθυνση: ΤΙΓΚΑΚΙ ΚΩΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 853 00