ΗΜΑΘΟΕΣΣΑ

(IMATHOESSA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@imathoessa.gr
  • Τηλέφωνο: 2723022000
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Πύλου
  • Πόλη: Γιάλοβα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 24001