ΟΙΑΝΘΕΙΑ

(IANTHIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: eanthiavillage@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 28210-61205
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Γερανίου
  • Πόλη: Γεράνι
  • Διεύθυνση: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 731 00