Η ΚΥΡΙΝΘΟΣ

(I KYRINTHOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22270-23660
  • Τηλέφωνο 2: 22270-23662
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου
  • Πόλη: Κρύα Βρύση
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 340 04