ΥΔΡΑΜΑ ΓΚΡΑΝΤ

(HYDRAMA GRAND)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.hydramagrandhotel.gr
  • E-Mail: log@hghotel.gr
  • Τηλέφωνο: 6946711686
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Δράμας
  • Πόλη: Δράμα
  • Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 11
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 66131