ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙ

(HOTEL METOHI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@hotelmetoxi.gr
  • Τηλέφωνο: 24950-71150
  • Αριθμός Φαξ: 24950-71300
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς
  • Πόλη: Σπηλιά
  • Διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 400 06