ΟΡΙΖΩΝ

(HORIZON)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Πόλη: Κάλυμνος
  • Διεύθυνση: ΜΑΣΣΟΥΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 852 00