ΧΛΙΔΗ

(HLIDI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: niki@foropraxis.gr
  • Τηλέφωνο: 24950-92111
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Καρίτσης
  • Πόλη: Κόκκινο Νερό
  • Διεύθυνση: ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 400 07