ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΥ

(HARY'S APARTMENTS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22430-40061
  • Τηλέφωνο 2: 22430-40062
  • Πόλη: Εμπορειός
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 852 00