ΧΑΜΠΟΣ

(HABOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Πόλη: Μεγίστη
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 851 11