ΓΙΩΡΑΛΔΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

(GIORALDI ART HOTEL)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.gioraldi.gr
  • E-Mail: info@gioraldi.gr
  • Τηλέφωνο: 2653071813
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Άνω Πεδινών
  • Πόλη: Άνω Πεδινά
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 44007