ΓΕΩΡΓΙΑ

(GEORGIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22350-22542
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2235-022542
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
  • Πόλη: Καμένα Βούρλα
  • Διεύθυνση: ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 4
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 08