ΖΕΜ ΣΟΣΑΪΕΤΥ ΧΟΤΕΛ

(GEM SOCIETY HOTEL)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες