ΓΑΡΔΕΝΟΣ ΧΟΤΕΛ

(GARDENOS HOTEL)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 26620-25175
  • Τηλέφωνο 2: 26620-22108
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Βιταλάδων
  • Πόλη: Βιταλάδες
  • Διεύθυνση: ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 490 80