ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΕΝΤΡΑΛ

(GALLERY CENTRAL)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@gallery-central.com
  • Τηλέφωνο: 2108981310
  • Κοινότητα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • Πόλη: Πειραιάς
  • Διεύθυνση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 33
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 18531