ΦΟΥΡΝΙΑ ΑΚΤΗ

(FOURNIA BEACH)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 59
Οικίσκοι: 15
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Μηχανικά πλυντήρια
  • Σκίαση
  • Αθλοπαιδιές
  • Ταχυδρομείο
  • Αποχέτευση αυτοκινούμενων
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
  • Κοινόχρηστη κουζίνα
  • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
  • Πρώτες βοήθειες